Това е поредният проект в сферата на социалните услуги, който Община Средец изпълнява. Снимка Архив Черноморие-бг

Това е поредният проект в сферата на социалните услуги, който Община Средец изпълнява. Снимка Архив Черноморие-бг

Нов социален проект, спечелен от Община Средец, ще подпомата 93 пенсионери в града. Проектът е озаглавен "Грижа в дома в община Средец" и надгражда предоставенито до сега услуги по проект "Патронажна грижа плюс". Договорът за реализацията на проекта между кмета на общината Иван Жабов и Министерството на труда и социалната политика вече е подписан. В рамките на 12 месеца той ще обхване 93 потребители на социалната услуга, която ще бъде предоставена.

Ще бъдат наети на трудов договор 28 специалисти, медицински сестри, домашни помощници. 

Предстои да бъде извършено обучение на хората, които ще работят като домашни помощници, ако вече не са били обучавани в  рамките на предишен проект на Общината. Те ще посещават възрастните хора и хората с увреждания в домовете им, ще им почистват, ще пазаруват, ще плащат сметки и друго, от което потребителите на услугата имат нужда.

20% от възрастните, които ще бъдат обхванати от новия проект вече са ползвали услугите на предишния проект, свързан с патронажна грижа.

Чрез този проект Община Средец надгражда услугите в сферата на социалните дейности, които предоставя на най-уязвимата час от жителите.