Монетите са важна част от живота на римската колония. Снимки Архив Черноморие-бг

Монетите са важна част от живота на римската колония. Снимки Архив Черноморие-бг

Общинският исторически музей в Средец спечели финансиране по програма "Култура" на Националния фонд култура и ще получи средсва за реализация на проект. Той е по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на НФК. Проектът отделя подобаващо внимание на монетите на Националния археологически резерват "Деултум - Дебелт".

Дейностите по проекта са насочени към обновяване и модернизиране на музейното пространство. Целта е с нововъведенията да се повиши информационния капацитет на музея, да провокира научни търсения и професионално развитие в екипа, да обогати образователните програми с иновативното поднасяне на ново познание и с практическите демонстрации. Книгата - албум ще стартира нова инициатива за създаването на луксозна колекция от малки книжки (12х12 см.), представящи тематично богатия фонд на музея и изпълняващи ролята на мини каталог.

Монетите на Деултум предизвикват заслужен интерес още от XVII в., когато се появяват в първите нумизматичниколекции в Европа. В 40-годишната история на проучваниятав НАР "Деултум" е събрана богата колекция монети, илюстрираща монетната циркулация в района. Целта на проекта е да се приложат иновативни методи за експонирането на монетите в модерни витрини, активното им включване в образователните програми и популяризирането им чрез минималистична книжка, като начало на колекционерска поредица.

За повече от 40 години археологически проучвания в НАР "Деултум - Дебелт" е събрана огромна колекция от движими културни ценности. Едни от най-многобройните и популярни находки са монетите. Това са дребни предмети и съобразно степента на запазеност и четливост изискват специално експониране. За да отговори на интереса на посетителите в резервата музеят предлага някои от най-впечатляващите монети като сувенирни, но това не подпомага експозиционните му потребности.

Монетите са важен носител на информация, която понякога е достъпна единствено чрез тях. Те са най-точно датиращи, поради което са изключително важни в научните изследвания. Изображенията по реверса (обратната страна на монетата) дават допълнителни сведения за духовността на древните, за техни културни, стопански и архитектурни постижения, а монетните емисии илюстрират търговските контакти

В динамичното време на технологичен подем потребността от модернизиране на музея е важна стъпка към подобряване качеството на предлагания продукт. Това е свързано със сериозен финансов разход и постигането на желания резултат се размива във времето. Като музей извън урбанизирана територия, популяризирането на НАР "Деултум – Дебелт" е отпървостепенно значение и постоянното обновяване на експозицията е определящо за успеха.

Монетосеченето на колония Деултум, вълнува от векове. През римската императорска епоха в провинциите Тракия и Долна Мизия бронзови монети са секли около 30 града. Сред тях обаче Деултум е единствената римска колония, емитирала собствени парични знаци. Дори само този факт е достатъчен интересът към неговите монети да е значим.

За по-силно въздействие и илюстрация на процеса при сеченето на монети е предвидена наковалня, а гравираната монета да е от най-ранната емисия, сечена по повод годишнина в колонията. Практическите демонстрации обогатяват разказа, а миналото става по-достъпно.

Темата за монетите в античността ще постигне пълнота с повече визуализация. Малка книжка - албум с най-атрактивните екземпляри от колекцията в музея. ще затвърди полученото знание. Книжното тяло е насочено, както към учениците, така и към останалите посетители и гости на музея. Това ще бъде първа книжка от колекция албуми с находки от резерва, предложени тематично, поради което сме заложили да е луксозно издание.

Галерия