Тодор Иванов заема позицията на заместник-областен управител от квотата на ПП Има такъв народ

Тодор Иванов заема позицията на заместник-областен управител от квотата на ПП Има такъв народ

Новите зам.-областни управители на област Бургас встъпиха в длъжност от днес. Със заповеди на министър-председателя Кирил Петков за заместник областни управители в Областна администрация Бургас са назначени Пламен Янев и Тодор Иванов.

Тодор Иванов e завършил две магистратури – машинен инженер по специалността "Транспортна техника и технологии" и "Индустриален мениджмънт" във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в Техническия университет София. Като заместник областен управител г-н Иванов ще отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната, транспорта и съобщенията, информационните технологии, културата, енергетиката, физическото възпитание и спорта, околната среда, както и ще осъществява общ контрол върху дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Тодор Иванов заема позицията на заместник-областен управител от квотата на ПП "Има такъв народ".

Пламен Янев също е магистър по икономика. Завършил е магистратура "Застраховане", има две бакалавърски степени "Застраховане и социални дейности" и "Стопански и финансов контрол" от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Като заместник областен управител г-н Янев ще отговаря за провеждането на държавната политика в областта на публичните финанси, социалната политика, образованието и науката, здравеопазването, икономиката и туризма, развитието на растениевъдството и животновъдството, както и ще осъществява общ контрол върху дейността на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Пламен Янев заема позицията на заместник-областен управител от квотата на ПП "Продължаваме промяната".

Със заповеди на премиера Кирил Петков от петък (21-ви януари 2022) постовете на заместник областни управители освободиха Божан Божанов и Асен Бонджев, които бяха назначени от служебното правителство.

Галерия