Една от специалностите е нова за гимназията. Снимка Лина Главинова

Една от специалностите е нова за гимназията. Снимка Лина Главинова

Новият випуск на бургаската Професионална гимназия по мехоноелектротехника и електроника ще прекрачи за първи път прага на училището на 17-ти септември, понеделник. Това е първият учебен ден за новата 2018/2019 година. Причината е, че 15-ти септември тази година се пада в събота.

182 осмокласници ще започнат обучението си в една от избраните от тях специалности в ПГМЕЕ. Тази година професионалната гимназия приемаше ученици, след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, в седем специалности: "Микропроцесорна техника" с английски език, "Промишлена електроника" с английски език, "Компютърни мрежи" с английски език - иновативна паралелка, "Автотранспортна техника" с немски език, "Електрообзавеждане на производството" с английски език - дуална форма на обучение, "Мехатроника" с немски език, "Автомобилна мехатроника" с немски език - нова специалност в дуална форма на обучение.