Постоянните комисии се събират за първите си работни заседания. Снимка Архив Черноморие-бг

Постоянните комисии се събират за първите си работни заседания. Снимка Архив Черноморие-бг

Новосформираните комисии в Общинския съвет - Бургас се събират на първо заседание днес. Прощъпулник ще направят членовете на Постоянната комисия по здравеопазване, които ще проведат първата си сбирка от 14.00 часа. На нея ще бъдат гледани предимно докладните записки, входирани от общинска администрация.

Първите си заседания ще проведат днес и Постоянната комисия по социални дейности, Постоянната комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество, Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности и Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества.