И преди тази позиция съм бил активна част от обществения живот на града, мисля, че имам какво да кажа, да дам, интересува ме какво се случва, коментира Вълчо Чолаков. Снимка Архив Черноморие-бг

И преди тази позиция съм бил активна част от обществения живот на града, мисля, че имам какво да кажа, да дам, интересува ме какво се случва, коментира Вълчо Чолаков. Снимка Архив Черноморие-бг

Областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков отчете свършеното по време на управлението си в администрацията. "Встъпването ми  длъжност съвпадна с тежки за областта събития, свързани с наводнения и щети. Заварих непочиствани години наред речни корита и дерета, липса на средства и на идеи за справяне с проблема. Наложи ми се да действам с непопулярни методи", спомня си Чолаков.

Областна администрация Бургас първа в страната започва да чисти речни корита и дерета с помощта на лица лишени от свобода и лека техника. Така всяка година в областта се почистват средно около 30 000 линейни метра от най-критичните участъци, които заплашват да наводнят населени места или земеделски терени. Определено мярката не е достатъчна, но поради липсата на осигурено финансиране и човешки ресурс е най-ефективната с оглед на реалната ситуация. На по-късен етап идеята беше използвана и от други администрации в страната.

"Когато заговорих за почистване на канала "Вая" дори хората в екипа ми бяха скептични. Администрацията не разполага със средства, служителите, които работят по европейски проекти са двама души, никоя от останалите 27 областни администрации в страната не беше реализирала проект от такъв мащаб. Въпреки това към днешна дата каналът "Вая" е цялостно почистен, изградена е обслужваща инфраструктура, флората и фауната в съоръжението са подобрени, а бургаските гребци отново могат да провеждат тренировките си "на терен", сподели Чолаков.

Проектът "Вая" е реализиран с европейски средства, а почистването се случва на два етапа.

Няколко сложни юридически казуса с висок обществен интерес залегнаха в доклада на губернатора.

Сред тях е емблематичният за Бургас Профсъюзен дом. Спорът за собственост между Държава, Община и 11 частни собственика продължава 17 години.

"Ако този казус чакаше процедурите, още нямаше да е решен, а сградата в центъра на града щеше да се руши и да пустее. В практиката си на адвокат нееднократно съм доказвал, че и най-заплетеният казус може да се реши, когато спорещите седнат на една маса. Приложих го и тук. Срещнах се с всеки един,  участвах лично в някои от съдебните заседания. През 2019 г. това даде резултат - стигнахме до споразумение за делба, а Държавата получи имоти с обща площ 1300 кв. м., чиято стойност възлиза на близо 2 млн. лева. Тези помещения вече се ползват от държавни институции и неправителствен сектор", каза Чолаков.

Подобен е и случаят с бургаско семейство, чийто бащин имот, понастоящем  резиденция на Турското консулство, е неправомерно отнет през 1948 г. Точно 70 години продължава тежката административна сага за наследниците на Симеон Пенчев. Сменени са множество правителства, 10 областни управители, стотици документи и неуспешни опити за адекватно обезщетение на семейството, загубило неправомерно собствеността си. През 2018 г. Областна администрация  разрешава казуса. Семейството получава желаното и справедливо обезщетение.

"За мен всичко, което се е изисквало през годините, за да се разреши казусът, е просто институционална воля. Преписки като тази, минали през няколко поколения, са повод хората да се чувстват незащитени от държавата. За малко повече от година успяхме да приключим 70-годишна сага", коментира Чолаков.

Областният управител отчете и създаването на малко електронно правителство на местно ниво.

"Поради ограничените правомощия на длъжността за мен беше важно да поставя пред себе си и екипа ясни и изпълними цели с реален и осезаем ефект за областта, администрацията и хората. Такава цел бе създаването на дигитален архив", каза Чолаков.

Към онзи момент архивът на ведомството е пръснат в различни стаи, без връзка между документите. Налагало се е служителите да търсят с дни, за да могат да обслужат гражданите. Следва дълъг и бавен процес – обработени са 51 000 документа за собственост и над 19 000 досиета. Закупен е модерен софтуер за управление на дигиталния архив и сканиране на документите. За целта Чолаков съкращава разходите за издръжка, въвежда финансови ограничения. Софтуерът е разработен от млад софтуерен екип от Бургас. Към днешна дата извършването на услуга, която е отнемала месеци, се случва за ден. Така първият в историята на областните администрации дигитален архив става факт.

"Една от причини да приема длъжността областен управител е  желанието ми администрациите да работят по-бързо, да са по-гъвкави и в услуга на данъкоплатците. Като адвокат често попадах в омагьосания кръг от кореспонденция и разхождането от гише на гише. Чувствам се удовлетворен, че оставям нещо, което е изключително полезно както на гражданите, така и на работещите в институцията", коментира Чолаков.

Осигуряване на спасители за неохраняемите плажове от началото на летния сезон е също сред нещата, които областния управител отчете като положителна промяна. Справка в годините назад показва липса на кандидати за осигуряване на дейността, както и обществени поръчки, провеждащи се през целия летен сезон. Областният управител подема кампания за разрешаване на проблема - разпорежда всички процедури да бъдат подготвени още през зимата. Едновременно с това осъществява активна кореспонденция с бюрата по труда в страната за намиране на спасители, провежда редица срещи със структури и организации, имащи отношение към водното спасяване. Резултатът от действията му е обезпечено водно спасяване на плажните ивици от 1 юни всяка година.

"Знаете, че преливането на гласове от един район в друг е тема номер едно по време на избори. Въпреки големия обществен интерес по темата „адресни регистрации“ областната администрация никога не беше извършвала контрол върху дейността на служителите, осъществяващи регистрацията. От 2015 г. съм наложил системен контрол под формата на проверки", допълни Чолаков.

"Много от нещата, които направихме, ги направихме без да търсим медийна популярност. Продължавам да твърдя, че смисленият PR са действията и резултатите; другото са публикации от днес за днес. Измеримостта на поставените цели, извеждането на изпълними приоритети и реално постигнатите резултати са нещата, които ми дават убеждението, че днес отчитам един успешен мандат", каза още Вълчо Чолаков.

"Разбира се има много какво още да се направи, има започнати проекти, които разчитам да бъдат продължени. И преди тази позиция съм бил активна част от обществения живот на града, мисля, че имам какво да кажа, да дам, интересува ме какво се случва. Това ще продължи и след Вълчо Чолаков - областен управител на област Бургас. Прекрачих прага на администрацията със заявката, че няма да наруша човешките, моралните и законовите принципи. Днес мога да кажа, че това е факт. Отчитам един успешен мандат", допълни той.

Сменят областните управител в цялата страна