Всеки може да дари средства по сметка на Общината

Всеки може да дари средства по сметка на Общината

Заради заявеното желание от много фирми за дарения на средства, за закупуване на апарати за обдишване, материали, консумативи в полза на болниците и социалните заведения в града,Община Бургас обявява следната дарителска сметка:

Община Бургас - Банкова сметка за дарения - IBAN BG 08SOMB91308424151744, банка - "Общинска банка "АД, BIC: SOMBBGSF, вид на плащане: 445100, основание: Дарение - коронавирус    

За всички, които са под карантина може да се използва тази сметка за заплащане на хранителни продукти и лекарства, доставени от доброволци на Община Бургас. Тя може да се ползва и за заплащане на доставки на възрастни и самотни хора:

Община Бургас - Банкова сметка за дарения - IBAN BG 08SOMB91308424151744, банка - "Общинска банка "АД, BIC: SOMBBGSF, вид на плащане: 445100, основание: Коронавирус - провизии