Имотите ще бъдат предоставени безвъзмездно на Общината. Сниимка Архив Черноморие-Бг

Имотите ще бъдат предоставени безвъзмездно на Общината. Сниимка Архив Черноморие-Бг

Община Бургас ще получи държавни имоти в квартал "Сарафово", които ще бъдат използвани за обособяване на улици. Това реши на свое заседание Министерски съвет. На Общината ще бъдат предоставени безвъзмездно имоти - публична държавна собственост, след като бъдат обявени за частна държавна собственост. Имотите са с обща площ 7502 кв. м и се намират в квартал "Сарафово". Те ще бъдат използвани от Общината за изграждане на нови обслужващи улици и обособяване на квартали.