Министерски съвет учреди на Община Бургас безвъзмездно право на строе. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерски съвет учреди на Община Бургас безвъзмездно право на строе. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас ще изгради лодкостоянка за 20 малки риболовни кораба. Това ще стане факт, след като със свое решение днес Министерски съвет учреди безвъзмездно в полза на община Бургас право на строеж върху поземлени имоти за изграждане на защитена лодкостоянка. Имотите са публична държавна собственост и представляват части от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море. Инвестиционната инициатива на община Бургас е за изграждане на лодкостоянка с нови хидротехнически пристанищни съоръжения. Те ще позволяват заставането на котва или приставането, престояването, изтеглянето на брега и обслужването, в т.ч. разтоварване на уловите, зареждане с гориво, вода или хранителни продукти, както извършване на малки ремонти на малки риболовни кораби за дребномащабен крайбрежен риболов. Проектът предвижда още върху части от морското дъно да бъде изградено хидротехническо пристанищно съоръжение за защита на акваторията от вълново въздействие, течения и наноси.