Съветниците подкрепиха Община Бургас да продаде паяка на съседната община Созопол. Снимка Архив Черноморие-бг

Съветниците подкрепиха Община Бургас да продаде паяка на съседната община Созопол. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас ще продаде на Община Созопол репатриращ автомобил тип "паяк" за 10 500 лева без ДДС. До продажбата се стигна, след като със свое писмо Андрей Рунчев - директор на Общинско предприятие "Транспорт" предлага след закупуването на нов репатриращ автомобил, с който ще се обнови техниката за принудително преместване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Бургас, съществуващия към момента репатриращ автомобил марка "Ивеко", модел "35 S" с ДКН А9297 КР, да бъде обявен за продажба. Репатриращата машина е в добро техническо състояние.

В Община Бургас е постъпило заявление от края на август от кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, с което проявява интерес за закупуване на репатриращ автомобил.

Съгласно удостоверение № 384582/14.07.2021 г. за застрахователната сума на МПС, за товарен автомобил Iveco 35 S с рег. № А9297КР е определена застрахователна сума в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева, която е предложена от директора на ОП "Транспорт" и за пазарна цена, на която Община Созопол да го закупи.

Докладната записка за продажбата на паяка бе разгледана на сесия на ОбС - Бургас. По време на дебатите бе предложено продажната цена да бъде вдигнаха на 10 500 лева без ДДС. Така с 36 гласа "за" съветниците подкрепиха продажбата на специализирания автомобил на тази цена.