Общината е входирал жалбата в съда

Общината е входирал жалбата в съда

В качеството си на кмет на Община Бургас подадох жалба до Административен съд София- град, с която искам отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. Това написа в профила си във фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов. От 1-ви август цената на 1 кубик вода в скача с 59%.

"В жалбата настоявам решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас и гражданите на Бургас са персонално засегнати от него. Цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства от крайния потребител.

Общински съвет Бургас не е одобрявал пределни цени на водата, които дружество ВиК е предложило на КЕВР, а е съгласувало програмата за инвестиции в общините. Основен аргумент за обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и това, което е съгласувано от Общинските съвети в Бургаска област.  

С решението на КЕВР се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова, обаче е решението, което са съгласували Общинските съвети.

Новата цена на водата в Бургас е приета за "социално поносима" от КЕВР, без за това да е отчетена социално- икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този разход. ВиК е не е предоставило нужните документи пред КЕВР, които да показват как ще бъдат изпълнени приоритетите в Програмата си за инвестиции", пише в поста на Димитър Николов.
 
Искането в жалбата до съда е, решението да бъде обявено за нищожно, тъй като всички документи, на които се основава са приети от комисия, свикана  от председателя на КЕВР Станислав Тодоров, чиято избор впоследствие е обявен за противоконституционен. Противоконституцинно избраният председател е свикал и участвал в заседанието на комисията, в което е прието решение за по-високите цени. 

Заявлението за по- високите цени не е представено на общините, членове на Асоциацията по ВиК. Тоест, решението е прието без знанието и съгласието на местната власт. "В жалбата, настоявам за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му", завършва кметът Николов.