Кметът на Община Царево Георги Лапчев (вляво) и ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков подписаха договора днес. Снимки Община Царево

Кметът на Община Царево Георги Лапчев (вляво) и ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков подписаха договора днес. Снимки Община Царево

Община Царево ще отпусне стипендии за отлични ученици, които ще продължат образованието си в Тракийския университет. Средствата ще бъдат от бюджета на местната община, а завършилият студент ще трябва да работи три години в администрацията. Това сподели пред "Черноморие" кметът на Община Царево Георги Лапчев. Повод за това стана днешнат асреща с ректора на Тракийския университет проф. Добри Ярков. Кметът и ректорът подписаха договор за сътрудничество, с който се учредява право на ползване на сградата на бившия Българо-германски център за професионално обучение за нуждите на висшето училище и обучаването на студенти и кадри.

Договорът е в резултат на преговори и сериозен труд от страна на кмета и ректора, и техните екипи. Той стана възможен след решение на Общинския съвет в края на януари да предостави безвъзмездно за срок от три години общинската сграда на университета.

Базата ще се използва като Учебен център за обучението на студенти в различни специалности, като амбицията е да се провежда дейност от студенти и преподаватели през цялата година.

Обучение ще се предлага по няколко направления от специалностите на университета, като ще се разкрие и специалност свързана с морето и морската храна и хранителните технологии. Научната дейност и проекти също са приоритет пред новото звено.

Ще се направи и проучване на училищата в региона – какви специалности са желани сред подрастващите и бъдещите студенти.

Тракийският университет обучава студенти от цялата страна в широк спектър специалности и е сред водещите в обучението и научно-изследователската дейност университети. Заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Галерия