Община Царево е определила свой представител в комисиите за Корал

Община Царево е определила свой представител в комисиите за Корал

Община Царево е излъчила свой представител в комисии за обявяване на защитена местност "Корал" и морска защитена местност "Корал". Това обявиха от общинската администрация в отговор на неверни твърдения на независим общински съветник относно създаването на защитената зона. Според администрацията, съветникът е спекулирал с имената на кмета на община Царево, на народни представители и представители на изпълнителната власт.

На 29-ти март 2022 г. в община Царево е получено писмо от директора на РИОСВ - Бургас, с което уведомява кмета на община Царево за необходимостта от излъчване на представител в комисии за обявяване на защитена местност "Корал" и морска защитена местност "Корал". Към писмото са приложени предложения за създаване на защитени местности от сдружение "Да запазим Корал" и доклад - обосновка от еколог.

В приложената обосновка от еколог е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона "Корал" е постоянно местообитание на морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.

Изтъкнатите цели от сдружение "Да запазим Корал" от своя страна включват и управление и поддържане на законосъобразен риболов, опазване на критичните местообитания за размножаване, отрастване, отхранване и зимуване на видовете и техните миграционни пътища; устойчиво ползване на възобновяемите природни ресурси; запазване на естествените обитания и популациите на защитени, редки, ендемични и реликтни видове; възможности за екологичен туризъм и духовно обогатяване.

"Твърденията на независимият общински съветник за това, че кметът на община Царево е плашил рибарите с новата защитена местност и ги е призовавал към протест са неверни. Община Царево е заявила готовност за работа по темата и е излъчила свой представител в комисиите по създаването на новите защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, като целта, която ще следва кметът на община Царево е постигане на баланс в отношенията между природата и човека", заявиха от администрацията.

Галерия