Зоната ще бъде обособена в района на Трансграничния център в Средец

Зоната ще бъде обособена в района на Трансграничния център в Средец

Община Средец ще изгради фитнес на открито. Тя спечели финансиране на проекта си "Обичам природата - и аз участвам активно чрез спорт, почистване и озеленяване на зоните за отдих и спорт в град Средец, община Средец", като участва в Националната кампания на Министерството на околната среда и водите "Чиста околна среда - 2020г." към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). По този проект ще бъде изградена площадка за отдих и спорт на открито в района на Трансграничния център за деца в Средец.

Средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта са на стойност  9996,00 лва и с тях ще бъдат закупени, и поставени уреди за фитнес на открито, пейки за отдих, кошчета за отпадъци.  Предвидено  е и озеленяване на района.