Съфинансирането от страна на Общината е в размер на 20 800,00 лева и 20 168 лева ДДС. Снимка Архив Черноморие-бг

Съфинансирането от страна на Общината е в размер на 20 800,00 лева и 20 168 лева ДДС. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Средец ще закупи три електрически превозни средства. Проектът й е одобрен от Националния доверителен екофонд. Общата му стойност е 100 840 лева без включено ДДС. 80 040,00 лева е безвъзмездната финансова помощ от Националния доверителен екофонд. Съфинансирането от страна на Общината е в размер на 20 800,00 лева и 20 168 лева ДДС.

Проектът предвижда закупуването на три броя електрически превозни средства от категория "L7e", с допълнителни надстройки.

За две от енергоспестяващите камиончета допълнителните надстройки са - фотоволтаични системи за напояване с 500 литра резервоар и системи за събиране на окапали листа със соларен панел, засмукващо устройство и плътен кош със система за филтрация.

За транспортиране на насипни инертни маси ще бъде закупено електрическо превозно средство с допълнителни надстройки – кош с хидравлично повдигане и ергономична кабина.

Електрическите превозни средства за предвидени за работа на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" в Средец. По този начин ще бъдат подобрени дейностите по почистване и поддръжка на зелени площи, на пешеходни зони, на улици с прилежащи тротоари и на гробищни паркове.