Проектът е спечелен от Общината и е реализиран по ОП Околна среда 2007 - 2013. Снимка Архив Черноморие-бг

Проектът е спечелен от Общината и е реализиран по ОП Околна среда 2007 - 2013. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Средец ще предостави пълната документация по изпълнението на проект "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на град Средец", който е финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Документите са изисквани във връзка с образувана проверка от Областна дирекция на МВР чрез Районното управление в Средец във връзка с публикации в медиите.

Проектът е спечелен от Община Средец и е реализиран с финансовите средства на Оперативната програма. Той касае доизграждането на канализационната мрежа в ниската част на града.

От администрацията ще представят документите по проекта от обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител до въвеждането на обекта в експлоатация.