Кметската заповед ще бъде разпространена и на хартиен носител. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметската заповед ще бъде разпространена и на хартиен носител. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Средец с горещи телефони и мерки за превенция с цел ограничаване на разпространението на корона вируса. Кметът на общината Иван Жабов издаде заповед във връзка с обявеното извънредно положение в страната, което е в сила от 13-ти март.

Заповедта е следната:

1. Общинска социална услуга "Домашен социален патронаж" да отвори "гореща линия" с минимум два тефонни номера, на които да се приемат заявки за хранителни продукти от самотни възрастни и трудно подвижни хора, които нямат възможност да излизат и нямат близки, които да им помогнат и хора поставени под карантина.

2. Телефонните номера от "гореща линия" да бъдат публикувани на сайта на община Средец и на хартиен носител разлепени на обществени места.

3. На самотни възрастни и трудно подвижни хора, които нямат възможност да излизат и нямат близки, които да им помогнат и хора поставени под карантина да набавят хранителни продукти.

4. Заявките получени до 12:00ч. да се изпълняват същия ден. След този час получените заявки да бъдат изпълнявани на следващият ден преди обяд.

5. Услугата за доставянето на храната да се извършва в съответствие с всички хигиенно-санитарни изисквания и засилен контрол в т.ч. задължително с предпазни медицински маски и ръкавици.

6. Да се влиза без да се осъществява пряк контакт единствено при възрастните хора, които са лежащо болни и нямат близки хора при себе си.

7. Да не се влиза в домовете на хората, които са в състояние да се движат.

8. Да не се влиза в домовете на хората, поставени под карантина. При приемане на заявката да се изяснява предварително, как ще бъде осъществено предаването ѝ.

9. Да бъде направена вътрешна организация на работния процес. Всички мерки остават в сила до второ нареждане. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис за изпълнение на управителя на "Домашен социален патронаж". Контрол по изпълнението на Заповедта се възлага на заместник-кмет и главен експерт по здравеопазване.