Зюмбюла Маринова - координатор на проекта за Община Средец показва приза. Снимка Лина Главинова

Зюмбюла Маринова - координатор на проекта за Община Средец показва приза. Снимка Лина Главинова

Община Средец получи приз за принос към социалното включване на уязвими групи. Той бе връчен от зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русенова. Община Средец бе партньор на Община Бургас и община Малко Търново в изпълнение на "Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи", финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът продължи 3 години и бе на стойност 454 429,00 лева. Неговата цел бе да подкрепи ромската интеграция чрез изграждане на нова инфраструктура и провеждане на различни дейности в областта на образованието, здравеопазването и овластяването на ромската общност чрез средствата на спорта, културата и изкуството. 
По проекта в Средец Общината извърши основен ремонт на едноетажна сграда с цел създаване на Център за развитие на общността (ЦРО), оборудване на кабинети за работа на екипа, на клубовете по интереси - "Арт" и "Информационни технологии". В сградата също има голяма зала за публични събития и за провеждане на извънкласни дейности с родители и ученици.

В рамките на проекта се проведоха здравни информационни кампании, здравни беседи, индивидуални здравни консултации, профилактични прегледи на здравнонеосигурени лица, здравно обслужване на неосигурени бременни жени от специалист по акушерство и гинекология, поставяне на вътрематочни спирали  и медицински изследвания (цитонамазки и микробиология) на жени от целевата група, повишаване на здравната култура на млади майки. Обхванати бяха 138 здравнонеосигурени бременни жени и извърши 424 индивидуални консултации. С медицински изследвания и поставени спирали – обхванати 100 жени. Обхванати от профилактични прегледи за две години са над 600 лица от целевата група.

Проведоха се и допълнителни занимания в извънкласни форми и групи по интереси – индивидуална и групова работа с ученици от1-4 клас. Обхванати бяха в допълнителни занимания по български език/ с педагог –  192 ученика. Обучение на учители от Община Средец за работа в мултикултурна среда.

С цел развиване на родителски умения и консултиране на родители на учениците се създаде клуб "Отговорен родител". Педагогът съвместно с образователните медиатори ежемесечно провеждаха работни срещи и консултации с родители, с цел развиване на родителски умения и повишаване на родителската отговорност. Обхванати над 220 родителя. Работа на терен – с цел превенцията на отпадането на ученици от образователната система, образователните медиатори посетиха родители на застрашени от отпадане/отпаднали ученици от образователната система 683 посещения. Върнати 60 ученика в училище за две години.

Проектът подпомогна реализирането на една изключително богата културна програма, благодарение на която ромски деца имаха възможност да посетят различни културни забележителности с образователна цел. Ромските деца проявиха своите таланти в извънкласните занимания по интереси - "Арт", "Спорт" и "Инфо".