От Община Средец са подали проектното предложение към Министерството на младежта и спорта. Снимка Лина Главинова

От Община Средец са подали проектното предложение към Министерството на младежта и спорта. Снимка Лина Главинова

Община Средец ще игради спортно игрище. То ще бъде реализирано по проект "Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в град Средец, община Средец". Общината е подала проектното предложение към  Министерство на младежта и спорта, откъдето се очаква финансиране за неговата реализация.

Целта на  проекта е да се даде възможност на много деца, ученици и младежи да общуват повече помежду си чрез спорта, който практикуват и така да прекарват пълноценно свободното си време. Проектът има обществена значимост, тъй като осъществяването му ще доведе до развитието на общественополезна спортна дейност на територията на общината, която има дългогодишни традиции в развитието на футбола.

С изграждането на спортното игрище ще се даде шанс и на жителите от малките населени места  от общината, където съществуват непрофесионални футболни отбори, да спортуват активно. Инвестицията в спортната инфраструктура ще даде повече възможности на спортните клубове от общината за водене на редовни и пълноценни тренировъчни занимания, както и възможност на децата и подрастващите от град Средец да практикуват няколко вида спорт.

Спортното игрище ще се използва не само за футбол и хандбал, но и за образователни игри в контролирана среда, пътна безопасност, стрелба с лък и др.

Не по-малко важен е и социалният ефект от изграждането на игрището, тъй като с осигуряването на достъпна среда, хората с увреждания ще го посещават и ще участват в различни спортни мероприятия.