Пътят е ремонтиран частично със средства на община Средец. Снимка ОЗБГ

Пътят е ремонтиран частично със средства на община Средец. Снимка ОЗБГ

Община Средец ще задели в бюджета за настоящата година около 50 000 лева за обследване и проектиране на път и три мостови съоръжения, които са в района на промишлената зона край село Дебелт. В края на януари управители на фирми, които имат бази и извъшват дейност в района са се срещнали с кмета на общината Иван Жабов, за да потърсят съдействие за ремонт на участъка и на съоръженията.

"Този път е строен навремето от предприятие "Стан 300". Направихме текущ ремонт, който обаче не реши проблема. За да бъде извършена цялостната реконструкция на участъка, са необходими доста средства, с които общината не разполага", каза за "Черноморие" инж. Живка Маврова - главен експерт по строителство в община Средец.

Интересен факт е, че пътя и мостовите съоръжения не са общинска собственост. Няма обаче и документи чии са. За да може да бъдат ремонтирани и общината да кандидаства за реконструкцията ми, тя трябва да ги придобие. От администрацията са задействали процедурите за изваждане на скици от кадастъра. След като бъдат готови и окомплектовани документите - скиците, обследването и проектирането, ще бъдат входирани в Областна управа. Чрез администрацията Общината ще поиска от държавата да й бъде прехвърлена собствеността на пътя и мостовите съоръжения. След това ще кандидаства за финансиране за основния ремонт пред Агенция "Пътна инфраструктура".

"Надявам се цялата процедура по обследването, проектирането и прехвърлянето пътя да стане до няколко месеца", допълни инж. Маврова.