Съветниците от Комисията по финанси и бюджет подкрепиха отпускането на средствата. Снимка ОбС - Варна

Съветниците от Комисията по финанси и бюджет подкрепиха отпускането на средствата. Снимка ОбС - Варна

170 000 лева ще отпусне Община Варна за ремонт на сградата на Пожарната в града. Съветниците от Постоянтата комисия "Финанси и бюджет" в ОбС - Варна подкрепиха докладната записка с предложението. Средствата ще бъдат предназначени за неотложни ремонтни дейности на сградата на Пожарната, която се намира на булевард "Сливница" №159. Докладната записка на администрацията е във връзка с постъпило писмо от комисар Тихомир Тотев - директор на Регионална дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението". В него се припомня, че сградата е построена през 1969 г. и от тогава са правени само частични ремонти. Въпреки, че през 2018 г. със средства на МВР са подновени хидроизолацията на покрива над гаражите от подмяна на хидроизолация се нуждае и покрива на основната сграда. Варненската пожарна се нуждае спешно и от подмяна на гаражните врати. Решението на комисията бе да бъдат отпуснати средства в размер на 170 000 лева, които да покрият разходите за ремонт на покрива. Законът за МВР, чл.138  предоставя възможност на общините да финансират дейностите по пожарна безопасност и защита на населението.