Разкопките на терена започнаха днес. Снимки Община Варна

Разкопките на терена започнаха днес. Снимки Община Варна

Община Варна финансира археологическите проучвания в парковата площ в пространството между улица "Козлодуй", улица "Цар Симеон I", улица "Цариброд" и улица "Л. Заменхоф". Стойността на проекта е в размер 41 819 лв. Ръководител на проекта е доц. д-р Валери Йотов от РИМ – Варна, а изкопните дейности започнаха днес. Има издадено разрешение за археологическо приучаване от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките.

В момента се демонтират участъци от сграда "военен  склад" - "беглишки хамбар", които са върху крепостна стена, датирана от епохата от късния елинизъм I в. пр. Хр., с преустройства от римската епоха – II – III в., за да бъде разкрит по-голям участък. Проектът предвижда изграждане на дренажни кладенци за пренасочване на подпочвените води към канализацията. След приключване на археологическото проучване в парковата площ, Община Варна ще възложи и проект за консервация, реставрация и социализация на старините в парковата зона. Целта е експониране и опазване на откритите недвижими културни ценности, които са с висока историческа стойност.

Първите археологически находки в района бяха открити през 2019 г. при реализацията на европейски проект на Община Варна за благоустрояване на улица "Цар Симеон". Веднага бе назначена експертна комисия от Министерството на културата, която е предложила теренът да бъде изваден от проекта и да бъде извършено цялостно проучване. 

Галерия