Екатерина Йорданова - председател на Съюза на транспортните синдикати в България и кметът на Варна Иван Портних подписаха споразумението. Снимка Община Варна

Екатерина Йорданова - председател на Съюза на транспортните синдикати в България и кметът на Варна Иван Портних подписаха споразумението. Снимка Община Варна

Споразумение за сътрудничество подписаха днес кметът на Варна Иван Портних и Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България. Документът е създаден на основата на международната кампания "Бъдещето е в Обществения транспорт", стартирала през 2021 година, която има за цел да стимулира възстановяването на транспортния сектор от пандемията, посрещане на новите предизвикателства, свързани с мобилността, зелената сделка и дигитализацията в сектора. Инициативата е организирана от Международната Транспортна Федерация и "С-40" - международна неправителствена организация на водещи градове в света, ангажирани с климатичните промени. Тя е подкрепена от Международната асоциация на обществения  транспорт и Международната конфедерация на профсъюзите.

"Градовете се нуждаят от обществен транспорт, но много от компаниите са в тежко положение и заради кризата, и заради увеличаването на цените на енергийните продукти. Затова ние няма да престанем да настояваме за увеличение на доходите на работещите в сектора с минимум 10%, за подобряване на условията на труд. Вече стана ясно, че там, където този транспорт е стопанисван от общините или държавата, той е гарантиран, а където е на пазарен принцип – е преустановен. Ние като синдикат вярваме, че общественият градски и извънградски транспорт е обществено благо и е ангажимент на общините и на държавата да се грижат за него. Ще настояваме тази услуга да бъде извадена пред скоба и да бъде финансирана 50 на 50 - от общините и от държавата, защото иначе част от дружествата ще бъдат изправени пред фалит", заяви Екатерина Йорданова.

"Подписването на това споразумение е поредна стъпка на потвърждаване на ангажиментите на Община Варна за развитието на обществения транспорт. В момента целият сектор е изправен пред огромни изпитания - пандемията доведе до намаляване на приходите, увеличението на цените на горивата е огромно. В този документ има един важен нюанс - че общественият транспорт е и обществено благо, включително и заради чистотата на въздуха, която може да бъде подобрена чрез намаляването на автомобилния трафик. Това означава предлагане на такава качествена обществена услуга, която да накара хората да предпочитат градския транспорт пред личните си автомобили.

Благодаря за доброто сътрудничество на синдиката, надявам се, че всички заедно ще успеем да надграждаме основите, които сме положили. Важно е да получим нужната подкрепа от държавата за бюджета на Варна още за 2022 година, защото ситуацията е много сложна", заяви кметът Иван Портних.