Предложението на Община Варна е подкрепено и от областния кризисен щаб. Снимка Архив

Предложението на Община Варна е подкрепено и от областния кризисен щаб. Снимка Архив

Допустимите отсъствия на децата, записани в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6- годишни) в детска градина и училище на територията на Община Варна, да се удължат за периода от 18-ти януари 2021 г. до 29-ти март 2021 г. Това предложение е изпратено от Община Варна до министъра на образованието и науката, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности". Последното изменение на Наредба №5/2016 г. за предучилищното образование дава възможност кметовете на общини да отправят подобно искане. Предложението на Община Варна е подкрепено и от областния кризисен щаб. Досега децата в подготвителните групи имаха право да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора на образователната институция до 18-ти януари 2021 г.