Проектът за бюджет се обсъжда в комисиите на Общинския съвет

Проектът за бюджет се обсъжда в комисиите на Общинския съвет

Община Варна ще отдели рекордните 118 579 000 лева от бюджета си за образование през тази година. Средствата са с 14,4 млн. лева повече спрямо първоначалния бюджет за 2017 г., стана ясно на днешното заседание на комисията "Наука и образование" към Общински съвет – Варна. Парите за образование заемат малко над 30% от общия бюджет на Община Варна, който тази година ще бъде около 393 млн. лева. За държавно делегирани дейности са заделени над 96 млн. лева, за дофинансиране – 2,5 млн. лева и за общински дейности – близо 20 млн. лева.

Рекордна е стойността и на капиталовата програма на функция "Образование" за 2018 г. Тя е в размер на 6 721 958 лева, с които ще бъдат направени редица ремонти и подобрения в общинските детски и учебни заведения.

Малко над 1,5  млн. лева са заложени за обновяването на Младежкия дом. Със средствата ще бъде изграден външен асансьор, покривът ще се превърне в зелена тераса с растителност, а фасадата ще придобие нов облик.

Около 1 млн. лева е предвиден за проектиране и преустройство на сграда на улица "Ген. Колев" в детска градина за 4 групи. За нова сграда на детска градина "Иглика" в квартал "Виница" са заделени 800 000 лева. Изградена ще бъде нова постройка и за детска градина "Карамфилче", за което общината е заложила е бюджета 482 000 лева.   

Сред по-значимите обекти в капиталовата програма е и преустройството на столовата в актова зала на I Езикова гимназия. Това ще струва на местната хазна 900 000 лева.