Едно от местата за целта е на улица Македония. Снимка Община Бургас

Едно от местата за целта е на улица Македония. Снимка Община Бургас

Искате ли етажни паркинги? Това питат от Община Бургас жителите на морския град. Това ще позволи да се съберат повече автомобили на едно място, вместо за същата цел да се използват три терена, при условие, че два от тях потенциално биха могли да се превърнат в детска или спортна площадка, например.

Общината вече набеляза подходяща локация за първия подобен паркинг в Бургас. Това е терен в един от най-урбанизираните градски жилищни комплекси - "Възраждане", по улица "Македония". Върху него и в момента паркират автомобили, но на мястото могат да се съберат едва 20-30. Според предвиждането на Общината, в един подземен и шест надземни етажа там може да се осигури паркиране на около 100 - 110 автомобила.

Посоченото място в комплекс "Възраждане" може да бъде използвано по много начини - положението да си остане същото, да се превърне в зелена площ или детска площадка... но там може да се изгради и етажният паркинг.

Както във всяко свое сериозно и с голяма обществена значимост начинание, Община Бургас отново иска да узнае мнението на бургазлии. Подкрепяте ли генерално идеята за изграждане на етажни паркинги на различни места в града? Искате ли такова съоръжение на посочената локация в комплес "Възраждане" и по какъв начин да функционира то - по-ниска такса да плащат жителите на комплекса, по-скъпо да е за външните посетители, да е безплатен, с абонамент?

Вашите мнения и допълнителни предложения можете да изпращате на следния мейл: [email protected].

В комуникацията с гражданите Община Бургас иска да разбере дали те подкрепят нейните намерения, за да продължи с идентифицирането на нови терени, подходящи за изграждането на етажни паркинги. От Вашето мнение зависи дали да бъде реализиран първият във "Възраждане" и следващите такива съоръжения.