В Община Бургас са разработили идеен проект. Снимка Архив Черноморие-бг

В Община Бургас са разработили идеен проект. Снимка Архив Черноморие-бг

Искате ли зелен амфитеатър в Меден рудник? Това е един от въпросите, които ще бъдат зададени на жителите на най-големия бургаски комплекс. В Община Бургас има разработен идеен проект за обособяване на целогодишна благоустроена зона за културни събития - амфитеатър, подобен на "Охлюва" в Морската градина, със сцена и озеленени околни площи. Възможното достатъчно голямо и централно място за реализацията на този проект е поляната между "Лакомата спирка" и детска градина "Чайка". На такава сцена биха могли да се изявяват активните читалища и талантливите деца на "Меден рудник". На нея може да звучи музика във всякакви стилове, да се играе театър, да се рецитира... Комплекс "Меден рудник" заслужава подобно място за среща с изкуството, отдих и забавление.

В тази връзка на 6 юни, четвъртък, от 17.30 часа в спортна зала "Никола Станчев" ще се проведе обществено обсъждане на идейния проект за обект: "Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи и обособяване на атракционна, търговска и обслужваща зони в УПИ I, кв. 12 по плана на зона "А", комплекс "Меден рудник", град Бургас, ПИ с идент. 07079.651.293 по КК на град Бургас". Както виждате, в дългото наименование на проекта се споменава, че той предвижда и обособяване на търговски обслужващи площи, които Общината да отдава под наем.

Идейната фаза ще бъде представена в четвъртък от проектантите. На обсъждането ще присъстват представители на дирекция "Устройство на територията" и ЦАУ "Възраждане" при Община Бургас.