За обявените 2599 свободни места за първа възрастова група, която включва деца, родени през 2019 г., са регистрирани 2359 заявления. Снимка Община Варна

За обявените 2599 свободни места за първа възрастова група, която включва деца, родени през 2019 г., са регистрирани 2359 заявления. Снимка Община Варна

Обявиха резултатите от първото класиране в детските градини във Варна, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна. Приетите деца се записват в периода от 7-ми юни 2022 г. до 10-ти юни 2022 г. на място в детското заведение.

За обявените 2599 свободни места за първа възрастова група, която включва деца, родени през 2019 г., са регистрирани 2359 заявления. От тях по първо желание  са класирани  1934 деца или 84.3%, по второ желание са класирани 172 деца или 7.7%, а по трето желание са класирани 101 деца или 4.5%. По четвърто желание са класирани 45 деца, а по пето и следващи желания – 33 малчугани. Некласираните деца са 124, като причините за това са, че родителите са посочили само 1 желание от 7 възможни избора или са избрали на предни места детски градини, които са извън района за обхват, посочват от ресорната дирекция.

След първо класиране са останали незаети 314 места в детските градини, като те ще бъдат обявени на 13-ти юни 2022 г. От тази дата до 17-ти юни 2022 г. до 23:59 часа електронната система за прием ще бъде отворена за подаване на нови и редактиране на съществуващи заявления.