ОбС Несебър е отхвърлил искането за провеждане на местен референдум. Снимка Архив Черноморие-бг

ОбС Несебър е отхвърлил искането за провеждане на местен референдум. Снимка Архив Черноморие-бг

Обзор иска да се отдели от община Несебър и да става самостоятелен общински център. По този повод е насрочен референдум за 28-ми февруари. А до провеждането му се стигна след искане от страна на местен Инициативен комитет. На него гласуващите ще трябва да отговорят на въпроса: "Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център град Обзор, състояща се от населените места - град Обзор, села Баня, село Приселци, село Раковсково, село Емона, село Паницово, село Козница?".

В архивите на Областна администрация Бургас няма информация в годините назад да се е провеждала подобна процедура, което дава предпоставки да се счита, че е за първи път. Хронологията на събитията започва с искане и подписка от Инициативен комитет. В рамките на месец юристите на Областна администрация обстойно проверяват законосъобразността на постъпилото искане. След извършване на необходимите документални проверки Областна администрация предлага на Общински съвет Несебър да вземе решение за провеждане на местен референдум. Местният парламент излиза с негативно решение. Въпреки това, с цел охраняване на обществения интерес, а именно да не бъде осуетено упражняването на правото на местен референдум, законът предвижда изрично алтернативен вариант – насрочване на дата от страна на областния управител. Негово е и задължението да определи дата за провеждането на допитването.

Организационно – техническата подготовка, както й разходите за провеждането му са ангажимент на Община Несебър. Поради необходимостта от информационна кампания, организирането и отпечатването на всички необходими книжа, се допуска предварително изпълнение на заповедта на областния управител. Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и с "да" са отговорили повече от половината от участвалите в референдума. При положителен вот на избирателите областният управител в двуседмичен срок внася доклад в Министерски съвет.