Концесията е за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

Концесията е за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

Определих аконцесионерите на два варненски плажа. "Ди Ен Трейд" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж "Аспарухово". Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 85 588,89 лева без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,60 на сто. Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 537 134 лева с ДДС

"Орхи" ЕООД е определен за концесионер на част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг". Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 12 564,24 лева без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,70 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 90 499,20 лева с ДДС.