Промяната на цената за километър пробег бе гласувана на сесията. Снимката е илюстративна

Промяната на цената за километър пробег бе гласувана на сесията. Снимката е илюстративна

По нови цени ще работят такситата във Варна от 1-ви май. Общинският съвет одобри искане на превозвачи за актуализация на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Предложението беше прието с 38 "за", 1 - "против" и 1 - "въздържал се". Минималната дневна тарифа се повишава на 1.30 лева, а нощната – на 1.50 лева. В момента цените са съответно 1.05 лева и 1.15 лева.

Максималните тарифи остават непроменени. Дневната се запазва 2 лева, а нощната - 3 лева за километър пробег.

Актуализацията е аргументирана с увеличението на минималната работна заплата – с 31% спрямо 2022 г., както и с поскъпването на резервните части и по-високите цени за труд в автосервизите. Сред точките в дневния ред бе и предложението група в местния парламент да може да се формира и от трима съветници, а не както е сега – от четирима. То обаче не бе прието от мнозинството.