Чадър и шезлонг за по 9 лева ще се предлагат на плаж Слънчев бряг - север. Снимка Архив Черноморие-БГ

Чадър и шезлонг за по 9 лева ще се предлагат на плаж Слънчев бряг - север. Снимка Архив Черноморие-БГ

Ясни са концесионерите на плажове в Несебър, Слънчев бряг и Свети Влас. Те са определени от Министерски съвет. Договорите ще бъдат сключени за срок от 15 години.

За концесионер на морски плаж "Росенец - север", община Бургас, е определен "Хермес Солар" ООД, на плаж "Свети Влас - болницата", община Несебър - "Тера Тур Сервиз" ЕООД, на плаж "Слънчев бряг - север", община Несебър - "Голден сендс бийч" ООД, и на плаж "Несебър - юг", община Несебър - "Ауто Фактор" ЕООД.

За плаж "Росенец - север" концесионерът се задължава да предлага в зоната за платени плажни принадлежности цена за един чадър от 10 лева и за един шезлонг също от 10 лева. Цените за съоръженията на плаж "Свети Влас - болницата" са съответно по 7 лева. Чадър и шезлонг за по 9 лева ще се предлагат на плаж "Слънчев бряг - север", а на плаж "Несебър - юг" цената ще им е по 8 лева.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане.

За плаж "Росенец - север" сумата е 12 092,40 лева с ДДС, за плаж "Свети Влас - болницата" - 64 807,45 лева с ДДС, за "Слънчев бряг - север" - 1 664 784,18 лева с ДДС и за "Несебър - юг" - 320 756,11 лева. с ДДС.

Средствата за организация на целогодишно санитарно хигиенно поддържане на плаж "Росенец - север" са в размер на 20 000 лева без ДДС. За инвестиции за целия срок на концесията за подобряване на пешеходния достъп до морски плаж "Свети Влас - болницата" са планирани 272 000 лева без ДДС. Сумата за подобряване на облика на морски плаж "Слънчев бряг - север" е 12 567 875 лева с ДДС. Инвестициите в мерки за опазване на околната среда и защитените територии на плаж "Несебър - юг" са 4 891 749 лева с ДДС.