За плаж Сарафово минималното годишно възнаграждение е 45 502 лева без ДДС. Снимка Архив

За плаж Сарафово минималното годишно възнаграждение е 45 502 лева без ДДС. Снимка Архив

Правителството откри процедурите за възлагане на концесия на морските плажове "Сарафово" в община Бургас, "Дяволска река 1" в община Приморско и "Каваци - юг" в община Созопол. Целта е обезопасяване на плажовете и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесиите да е по 20 години за всяка, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са съответно -  за плаж "Сарафово" - 45 502 лева без ДДС, за плаж "Дяволска река 1" - 19 049 лева без ДДС и за плаж "Каваци - юг" – 55 581 лева без ДДС.  Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Трите морски плажа ще бъдат обезпечени задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.