Така изглеждат оловните печати, които са открити при разкопките на некропола. Снимки Община Созопол

Така изглеждат оловните печати, които са открити при разкопките на некропола. Снимки Община Созопол

Откриха оловни печати от XIII в. при разкопки на некропол в Созопол. На тези интересни находки се натъкна екипът - Явор Иванов - ръководител на археологическите разкопки и Димитър Недев - директор на Археологическия музей в Созопол още в първите дни на спасителните разкопки на терена, на който ще бъде изградена автогарата в Созопол.

Мястото, което се проучва е с широчина 30 м. и дължина 20 м. В североизточния ъгъл се проучва каменна постройка, чието предназначение все още не е ясно. Вероятно става въпрос за жилище от XII - XIII в. В пласта над нея са открити два оловни печата от XIII в. с изображения на светци и надписи, които са свързани с кореспонденция, вероятно между висши духовници.  

Южно от това място до момента са разкрити 10 погребения и препогребения. "Както и в съвременния свят, при смърт на близък роднина, той се погребва в гроба на по-рано починал член на семейството. Възможно е да има напластяване от 10-15 погребения едно върху друго", обяснява Явор Иванов. До момента при разкопките са открити няколко скелета на деца и дори на бебе. Предполага се, че е погребано над някой от своите родители.

Човешките останки са добре запазени. Ориентирани са с глава на запад по християнския обичай. Керамиката, която е открита е от XI до началото на XIII век. До момента не са открити гробни дарове, освен монети и керамика. Открити са още железни гвоздеи, но няма следи от дървена конструкция, в която да са били забити. Погребенията са в гробни ями.

Южно от този сектор се разкрива структура от малки и средно големи ломени камъни. Това може да е постройка в дълбочина или път до други структури, като тепърва ще се установи нейното предназначение. Тя ще даде по-обща картина върху това какво се намира в провлака между стария и новия град на Созопол. Там бяха извършени проучвания по време на строежа на водния цикъл 2012г-2013г. и беше открита еднокорабна църква срещу сградата на общината и други погребални структури.

При сегашните разкопки дълбочината, до която са стигнали археолозите е около 3 м. Работата продължава в дълбочина, като очакванията са в средновековния некропол да има голяма наситеност с погребения и препогребения. Археолозите се надяват да се проучат погребалните обичаи на местните хора през Средновековието. 

Според Явор Иванов в дълбочина се очаква да се открият други по-ранни погребения от IV в., по-надълбоко и римски, а най-отдолу  и от Късно елинистичната епоха, каквито са открити в близост до обекта при предишни разкопки.

В югозападния ъгъл е открит голям питос – съд за съхранение на зърнени култури, но понякога  и за погребения. Откритият на обекта съд е бил празен, но ще се изследва за органични останки.

Източно от него е разкрита малка дъга от ломени камъни и най-вероятно това е хоризонта на този средновековен пласт.

Галерия