Разкопките тази година бяха концентрирани в банския комплекс. Снимки РИМ

Разкопките тази година бяха концентрирани в банския комплекс. Снимки РИМ

Завърши основният етап от археологическото проучване на "Акве калиде". Той беше осъществен в периода 2 юни – 13 юли под ръководството на Регионалния исторически музей в Бургас. Археологическите проучвания вече изцяло бяха концентрирани във вътрешността на банския комплекс в североизточния край на ранновизантийската баня и върху част от по-ранната римска.

Настоящата 2022 г. беше особено успешна за археологическия екип, проучващ "Акве калиде" както по отношение на разкритите архитектурни структури, така и на находките.

Разкрити са:

-  Част от ранен римски канал от І в. – засега една от малкото архитектурни структури от ранната римска баня.

- Част от канала на калдариума.

- Около 15 м от северната стена на ранновизантийската баня (северния край) в посока запад, чийто източен край, свързан със североизточния аподитериум, беше засечен в края на миналия археологически сезон през ноември 2021 г.

- Структури от средновековни помещения на хоросанова и калова спойка, както и част от средновековен зид.

- Вътрешното лице на североизточния ъгъл на източния корпус на ранновизантийската баня с няколко пиластъра. 

Намерени са голям брой монети – общо 95 бр. И през настоящата година между тях преобладават тези от ІV в. За поредна година е голям броят на намерените средновековни печати – за археологическия сезон лято 2022 г. те са общо 5 бр. Най-общо датировката им се отнася в ХІ в.

Интересна е намерената в големи количества средновековна художествена керамика от ХІІ-ХІІІ в. – за първи път през настоящата година тази керамика е в пъти повече от по-предните археологически сезони.

Безспорно най-впечатляващото откритие е олтар с надпис от ІІ в. сл. Христа. Надписът е много добре запазен, на латински език. Информира ни, че олтарът е издигнат в знак на благодарност към нимфите с посвещение от римски офицер. Надписът беше разчетен от гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ "Климент Охридски") и предстои пълна научна публикация.

Също така частично е разчетен и друг старогръцки надгробен надпис от ІІ в., открит през миналия археологически сезон (2021 г.) – частично, защото е върху монолитен блок, вграден в североизточния аподитериум.

Археологическите проучвания на обект "Акве калиде" са изцяло финансирани от Община Бургас.

Галерия