Средствата са планирани за финансиране на проектни предложения в 14 общини в страната. Снимката е илюстративна

Средствата са планирани за финансиране на проектни предложения в 14 общини в страната. Снимката е илюстративна

14 общини ще получат над 3 млн. лева за изграждане на нови детски градини или корпуси към съществуващи сгради. Средствата са осигурени по Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. и бяха одобрени днес на заседание на Министерски съвет.

Ще бъдат финансирани проектните предложения за детски градини на общините Белица, Айтос, Бургас, Малко Търново, Руен, Долни чифлик, Кайнарджа, Твърдица, Ботевград, Своге, Опан, Чирпан и Ямбол. Община Троян ще получи пари за реконструкция на сградата на начално училище "Христо Ботев". В същото време средствата, предвидени за изграждане на две нови детски градини в благоевградските квартали "Еленово-I" и "Баларбаши" ще бъдат върнати в държавния бюджет. Причината е, че договорите с фирмите-изпълнители са били прекратени. Проектите обаче могат да се реализират и на по-късен етап.

Програмата има за цел да се създадат здравословни и качествени условия за обучение в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. С изграждането на нови детски ясли и градини ще се осигурят места за повече деца, които са останали извън класиранията. Ще се гарантира и въвеждането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца.