Общият терен е с площ от 16 дка. Паркът ще бъде върху площ от 4 дка. Снимка и визуализации Община Бургас

Общият терен е с площ от 16 дка. Паркът ще бъде върху площ от 4 дка. Снимка и визуализации Община Бургас

550 000 лева ще бъдат отпуснати от бюджета на Община Бургас за настоящата година за обособяване на парк в най-големия бургаски комплекс "Меден рудник". Той ще бъдо обособен на мястото на пресушеното блато в близост до Битака. Площта на терена е 16 дка. Паркът ще бъде изграден на площ от 4 дка. Със средствата ще бъде реализиран първия етап от цялостния проект. На следващ етап предстои да се изградят спортно игрище с паркинг и спортна зала.

Община Бургас има изготвен проект за реализирането на тази инициатива. След срещи с жители на комплекса и изразено желание от тяхна страна, кметът на Бургас Димитър Николов нареди преработването му. То няма да е трудоемко, тъй като основата остава същата. Промените имат за цел увеличаване на зелената паркова част от проекта.

В бюджета на Община Бургас за тази година бяха заложени 500 000 лева за старт и изпълнение на първи етап. По предложение на групата съветници от ГЕРБ сумата бе увеличена с още 50 000 лева. Така за парка с обособяване на алеи, детски кътове и зони за отдих ще бъдат изразходвани 550 000 лева.

Галерия