Съфинансирането от Община Варна ще бъде в размер на 14,7 млн. лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Съфинансирането от Община Варна ще бъде в размер на 14,7 млн. лева. Снимка Архив Черноморие-бг

31,2 млн. лева са осигурени от правителството за изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна. Средствата са по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване, реконструкция на детски ясли, градини и училища в периода 2020-2022 година. Съфинансирането от Община Варна ще бъде в размер на 14,7 млн. лева.

С парите ще бъдат построени три нови сгради на детски градини – на улица "Хъшове" в район "Одесос", нова постройка за 6 групи до детска градина "Дружба" в район "Приморски" и сграда за 6 групи до ДГ "Ран Босилек" в село Тополи. Предвиден е и строеж на три пристройки - нов корпус за три групи към сградата на бившия дом "Другарче" до ДГ "Д-р Петър Берон" в район "Приморски", нов корпус за 4 групи към ДГ "Приказка", квартал "Кайсиева градина", и пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла "Роза".

Нови сгради ще се построят за три училищата - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ІІІ ПМГ "Акад.М.Попов" и начално училище на ул. "28-ма" в курортен комплек "Св. св. Константин и Елена". Средства са отпуснати и за изграждане на допълнителни корпуси на VІІ СУ "Найден Геров", СУ "Св.Климент Охридски" и ОУ "Васил Друмев". Целта е поетапно осигуряване на възможности за едносменен режим на обучение на учениците във Варна. 

Програмата за обновяване и разширяване на образователната инфраструктура в града е част от каузата "Варна - Град на Знанието".