Дейностите по проекта се реализират в периода 6-ти юни - 6-ти септември

Дейностите по проекта се реализират в периода 6-ти юни - 6-ти септември

Бургаското ОУ "Найден Геров" е домакин на лятната занималня за бъдещите първокласници от детска градина "Надежда". Занималнята е насочена към увеличаване на готовността на децата при постъпване в първи клас. Осъществява се по проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа – Надежда", дейност: "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за равен старт в училища".

С децата работи педагогически специалист за повишаване на училищната им грамотност. Заниманията се провеждат преди обед в класна стая на първи клас в училището. Изборът на училището за осъществяване на тази дейността е фактът, че основната част от завършващите подготвителна група деца на ДГ "Надежда" предпочитат да продължат образованието си в ОУ "Найден Геров". Дейностите по проекта протичат в периода от 06.06.2022 г. до 06.09.2022 г.