ПГМЕЕ има своя рамка за снимка, изработена от ученици. Снимки Лина Главинова

ПГМЕЕ има своя рамка за снимка, изработена от ученици. Снимки Лина Главинова

Бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника презентира седем специалности, по които ще се осъществява прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година на Панорама на средното образование, която бе открита днес в БСУ. Гимназията, която е най-старото техническо училище в Бургас, има свой щанд на изложението. Ученици показаха какво са научили при работата си с 3D принтера. На него могат да бъдат модилирани различни предмети, като преди това са зададени параметрите с компютърна програма.

Заедно с учениците бе и директорът на ПГМЕЕ Роза Желева. "Доказали сме се през годините, но не спираме да се развиваме и да търсим нови предизвикателства, които мотивират нашите ученици и техните учители", каза пред "Черноморие" Роза Желева.

За учебната 2018/2019 година гимназията ще приема ученици, завършили VII клас и успешно положили изпитите, по седем специалности: "Микропроцесорна техника" с английски език, "Промишлена електроника" с английски език, "Компютърни мрежи" с английски език, "Автотранспортна техника" с немски език", "Електрообзавеждане на производството" с английски език по дуална форма на обучение, "Мехатроника" с немски език, "Автомобилна мехатроника" с немски език - нова специалност с дуална форма на обучение.
За кандидатстване в ПГМЕЕ балообразуване става с удвояване на оценката от теста по математика плюс удвояване на оценката от теста по български език и литература, плюс оценката по математика от свидетелството за основно образование, плюс оценката по физика от свидетелството за основно образование.

Галерия