В проекта се включиха ученици от специалностите Мехатроника и Електрообзавеждане на производството. Снимки ПГМЕЕ - Бургас

В проекта се включиха ученици от специалностите Мехатроника и Електрообзавеждане на производството. Снимки ПГМЕЕ - Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас стартира учебната 2021/2022 с реализирането на проект Еразъм+ 2020-1-BG01-KA102-078331 "Мобилността – едно успешно начало за моята реализация". Мобилността се осъществи в периода 20 септември – 1 октомври и обхвана ученици от специалностите "Мехатроника" и "Електрообзавеждане" на производството от ПГМЕЕ - Бургас и техните ръководители инж. Албена Колева и Добрина Нейчева. Своята производствена практика учениците от 12 клас проведоха в област Венето с любезното партньорство на фирма "Фортес" град Виченца, Италия.

По време на мобилността стажантите имаха възможността да посетят водещи италиански фирми в областта на електротехниката и автоматизацията. Първата част от обучението им, разделена на теоретичната и практическа, премина в запознаване с различните начини за получаване на зелена енергия – ветрогенератори, фотоволтаични системи, геотермални, водородна горивна клетка и др. и в реализиране на различни опитни постановки.

Втората част от обучението беше насочена към областта на автоматизацията, роботиката и системите за управление на различи видове механизми. Присъстваха на демонстрация на работата на роботизиран затворен цикъл на производство. Имаха възможността сами да управляват предварително програмирани от тях роботи. Чрез проведено състезания с роботи, установиха, че изпълнението на задачите зависи изцяло от човека, който ги програмира/ управлява. Интерес проявиха при тестването и използване на ABB и KUKA антропоморфна ръка.

Във "Fenice Green Energy Park" в град Падуа, учениците разбраха какво е енергийна ефективност на сградите, различните методи за понижаване на енергийните загуби. Откриха разликите между зелена и умна къща.

Най-забавната част от обученията бе управлението на дронове. След кратка презентация свързана с различните видове и приложението им в различните сфери (филмова индустрия, реклама, обследване на сгради, селско стопанство и др.), самостоятелно работиха с приложение и симулатор за управление. Предизвикателство за тях бе и самото управление на иновативния летателен апарат.

Стажантите имаха възможност да повишат своята осведоменост за италианската култура и типична за района архитектура чрез посещението на едни от най-известните дестинации, а именно Венеция, Верона, Падуа, Милано, както и някой по-малки туристически обекти Басано и Пескиера дел Гарда на най-голямото италианско езеро.

Успешното приключване на мобилността постави началото на повишен стремеж на стажантите да се развиват в областта на електротехниката и мехатрониката както и създаването на нови контакти.

Всички участници в проекта получиха сертификат и "Europass mobility".

Галерия