Опашки се вият в делничните дни пред Бюрото по труда в Бургас. Снимка Черноморие-бг

Опашки се вият в делничните дни пред Бюрото по труда в Бургас. Снимка Черноморие-бг

374 души от общо 436 новорегистрирани лица на 2-ри април 2020 г. са посочили при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с корона вируса, съобщиха от дирекция "Бюро по труда" в Бургас.

На 2-ри април 2020 г., на 15-тия работен след въвеждане на извънредното положение (ИП) за превенция на корона вирус инфекцията състоянието на регистрираната безработица в региона на област Бургас новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда от 13-ти март до 2-ри април са 2609 лица (по предварителни данни), като 1713 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с корона вируса. За сравнение със същия период на 2019 г. броят на новорегистрираните е бил 774.

Среднодневният брой регистрирани за периода от 13-ти март до 2-ри април е 174 лица, при 75 среднодневно преди въвеждането на извънредното положение.

Разпределението на лицата, засегнати от кризата по сектори на икономиката е следното – най-голям е броят на освободените от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство, туризъм" - 769 души, "Търговия" - 322 души, други дейности - 153 души и др.

На 2 април 2020 г. на работа са устроени общо 67 безработни лица, а 618 безработни са постъпили на работа от началото на периода - от 13 март досега.