Първокласниците ще влязат наесен в нови класни стаи. Снимка Архив Черноморие-бг

Първокласниците ще влязат наесен в нови класни стаи. Снимка Архив Черноморие-бг

14 оферти за ремонт и обзавеждане на класни стаи са подадени за участие в обявените от Община Бургас обществени поръчки. Офертите вече са отворени и предстои да бъдат избрани изпълнители.

Стойността на първата обществената поръчка е 500 000 лева без ДДС и е за ремонт на 92 класни стаи в училищата на територията на общината. Фирмата, която ще спечели конкурса ще трябва да свали сега съществуващата боя в класните стаи, да шпаклова отново стените и да ги боядиса. Ще бъде монтирана нова настилка и нови перзави.

Втората обществена поръчка, за която са подадени седем оферти, е за доставка на обзавеждане на класните стаи. Стойността на тази поръчка е 383 333.33 лева без ДДС. Фирмата, която ще спечели конкурса трябва да осигури посочените в обявата мебели. Тя трябва да достави и монтира - едноместна учебна маса с опция за три различни цвята на плота за всеки ученик, ученически стол, учителско бюро за всяка стая, както и мека мебел тип "пуф".

След като бъдат избрани фирмите по двете поръчки и бъде сключен договор с тях, от Община Бургас се надяват, че след 24-ти май ще започне същинската дейност по ремонта на класните стаи. Наесен първокласниците ще учат в класни стаи с нови антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове, които могат да се конфигурират по различен начин, нови интерактивни дъски с възможности за използване на електронни учебници и електронен дневник.

Средствата за двете обществени поръчки, които са в размер на около 800 000 лева са заложени в бюджета на Община Бургас за настоящата година.

Обновяването на класните стаи ще стане по проект "Първокласно начало"стая. Освен материалната база, не по-малко по важност е въвеждане на новите форми на работа в първи клас, което ще се предшества от обучение на всички учители за работа с новите технологии и новите методики за обучение. Стойността на целия проект е 1 000 000 лева, от които 200 000 лева са за електронно съдържание и обучения, а 800 000 лева за ремонт и обзавеждане на стаите.

Освен обновяването на материалната база, не по-маловажно е въвеждането на новите форми на работа в първи клас. През април вече се проведе първото обучение на 50 учители за работа с нови технологии и методики за обучение. През лятото предстои още едно.