След приключването на основния ремонт на двете големи улици ще започне рехабилитацията на улица Асен Разцветников. Снимки Община Варна

След приключването на основния ремонт на двете големи улици ще започне рехабилитацията на улица Асен Разцветников. Снимки Община Варна

Полага се нова асфалтова настилка на улиците "Д-р Петър Дертлиев" и улица "Проф. д-р Емил Станчев" в квартал "Кайсиева градина" в район "Владислав Варненчик". Оглед на обекта направиха кметът на Варна Иван Портних и районният кмет Николай Костадинов. Дейностите са част от проекта за облагородяване на района, за който предходното правителство осигури 8 млн. лева за първи етап.

След приключването на основния ремонт на двете големи улици ще започне рехабилитацията на улица "Асен Разцветников" - с промяна на конструкцията на пътя, преасфалтиране на уличните платна, изграждане на нови тротоари и на ново улично осветление. Извършва се още ремонт на паркинга до бл. 229 и прилежащите към него пешеходни алеи. Предстои ремонт на алеята под училище "Стоян Михайловски" и над бл. 219. Облагородяването на междублоковите пространства в района включва още изграждане на нови алеи, кътове за отдих, детски площадки и озеленяване.

Галерия