Така изглежда вечерно време варненския квартал Аспарухово. Снимки Община Варна

Така изглежда вечерно време варненския квартал Аспарухово. Снимки Община Варна

Над 600 нови светодиодни осветителни тела са монтирани на територията на Галата и Аспарухово. Районът е с най-голям брой подменени осветителни тела на територията на община Варна през тази година. Това позволява по-голяма икономия на електроенергия от улично осветление, спрямо предходен период. Свиването на разходите за Галата се очаква да достигне до над 35%, а за целия район общо намаляване на изразходвана електроенергия - до 15%. Предстои да бъдат подменени с енергоспестяващи и осветителните тела на ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" и ул. "Крайбрежна" в Аспарухово, което ще стане след реконструкцията на двете улици.

Галерия