Една от поправките касае наредбата за прием в детските градини. Снимка ОбС - Варна

Една от поправките касае наредбата за прием в детските градини. Снимка ОбС - Варна

Промени в три нормативни акта одобри правната комисия към Общинския съвет във Варна. Съветниците дадоха зелена светлина на измененията в Наредбата за организация на движението, както и в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Предложенията за промени в правилата за прием в детските ясли във Варна също получи подкрепата на комисията.

Поправките в наредбата за детските градини засягат допълнителните точки, които се дават при кандидатстване. Такива бонус точки вече ще получават не само децата, чиито постоянен и настоящ адрес съвпадат. От предимството ще се възползват и варненчетата с постоянен и настоящ адрес в района на обхват на детското заведение или училище. При записване на децата в подготвителни групи към училища ще отпадне изискването за представяне на удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от районната администрация. Проверката вече ще се осъществява по служебен път.

На разглеждане бяха подложени и промените в правилата за прием в детските ясли във Варна. Измененията се правят, за да се уеднаквят критериите за прием в общинските детски заведения и да се улеснят родителите при кандидатстване.

С най-голяма тежест вече ще е адресът на детето. Варненчета, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават най-много точки при прием. Ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни точки. Отпада изискването заявителят (родителят или официален настойник) и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Варна. При наличие на такъв адрес ще се предоставят бонус точки.

С пълно единодушие членовете на комисията одобриха и предложението за изменение в Наредбата за организация на движението на територията на община Варна. С тях ще се даде възможност на хората с трайни увреждания да имат персонални места за безплатно и денонощно паркиране до домовете им, попадащи в Синя зона. Префенцията ще се полага на хора с тежки двигателни увреждания. За да няма злоупотреби, в проектодокумента са заложени редица изисквания, които получиха подкрепата от съветниците.

За да влязат в сила, промените и на трите нормативни акта трябва да бъдат приети от Общинския съвет.