Зам.-кметът на Община Царево Георги Стоянов участва в церемонията първа копка. Снимки Община Царево

Зам.-кметът на Община Царево Георги Стоянов участва в церемонията първа копка. Снимки Община Царево

Правят велоалея от Царево до Арапя. Те ще бъдат изградени по проект "Велосипедни алеи в Къркларели и Царево", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество "Interreg - IPA CBC България - Турция 2014-2020". Символичната първа копка бе направена от зам.-кмета на Община Царево Георги Стоянов. На събитието присъстваха и Мария Конярова – секретар на Община Царево, Билал Кушолу – председател на партньора по проекта - Специална провинциална администрация Къркларели, Република Турция, представители на фирмата изпълнител, екипите по проекта, представители на общинска администрация и на партньорската организация.

По проекта ще бъде изградена велоалея от Царево до селищно образувание Арапя. Районът е много атрактивен и се намира на пътя между Царево и Лозенец и с реализацията на този проект ще се подобри достъпът до тази атрактивна туристическа зона и ще се осигури безопасен и здравословен достъп и възможност за спорт. Велоалеята е с дължина 1402 метра и ще бъде изпълнена от бетон с мантинела между асфалтовия път и велоалеята, както и изграждане на осветление.

Обектът в Къркларели е - изграждане на парк за оцеляване – сървайвър парк, с велосипеден маршрут в село Мюселим. Основните цели на проекта са подобряване на достъпа до туристически обекти, засилване на трансграничното сътрудничество между община Царево и Специална администрация Къркларели в областта на устойчивото развитие на туризма в Царево и Къркларели от гледна точка на културния и природния туризъм чрез спорт и разнообразяване на туристическите дейности, увеличавайки тяхната привлекателност. И двамата партньори са представители на местната власт и тяхно задължение е да управляват свободното пространство в градовете и туристическите обекти, да съхраняват и управляват културно-историческото и природно наследство, създавайки условия за повишаване на жизнения стандарт и подобряване на условията на живот, повишаване на привлекателността и устойчиво развитие на туризма в региона. Наличието на места за спорт и отдих, добрият достъп до тях и доброто им представяне привличат туристи и увеличават посещаемостта на граничните райони.

Общата стойност на договора за двата партньора е 396 463,71 евро, разпределен между партньорите, 100% безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм" на Програма за трансгранично сътрудничество "Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020". Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Галерия