През идните месеци ЮНЕСКО ще проведе проучване относно готовността на България да създаде черноморски регионален център за подводно и световно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Фотография ЦПА

През идните месеци ЮНЕСКО ще проведе проучване относно готовността на България да създаде черноморски регионален център за подводно и световно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Фотография ЦПА

Центърът за подводна археология в Созопол да се превърне в Център за подводно и световно наследство. Кандидатурата е изпратена от министъра на културата Кръстю Кръстев до Ернесто Отоне, помощник-генерален директор за култура на ЮНЕСКО. С това предложение дейността на българския Център ще бъде утвърдена, развита и разширена до категория 2. Министър Кръстев е убеден, че центърът ще изпълнява успешно задачата си на надежден партньор на ЮНЕСКО и ще се утвърди като водещ фактор за проучването, опазването и популяризирането на подводното и световно културно наследство в Черноморския регион.

Центърът ще се основава на инфраструктурата на Центъра за подводна археология, държавен културен институт към Министерството на културата на Република България, създаден през 1978 г. Проектът е резултат от стратегията и усилията на Министерството на културата, Министерството на външните работи, Центъра за подводна археология. Като партньори Министерството на културата привлече Община Бургас, с която ще бъде подписан специален меморандум, както и други черноморски общини.

Концепцията бе представена и насърчена в Рияд (Кралство Саудитска Арабия) по време на 45-ата сесия на комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през септември 2023 и предстои да бъде подкрепена още от Турция, Румъния и Хърватия.

През идните месеци ЮНЕСКО ще проведе проучване относно готовността на България да създаде черноморски регионален център за подводно и световно наследство под егидата на ЮНЕСКО, въз основа на което ще бъде взето и крайното решение.

Страната ни е втората в света и първата в Европа, която през 2003 г. ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство от 2001 г. и внесената концепция е свързана с изпълнението на стратегията на споменатата Конвенция.

Целта е центърът да се утвърди като световен лидер в изпълнението на политики за опазването на подводното културно наследство. Мисията му е затвърждаването на международното и регионално сътрудничество в областта на подводното и световното наследство, насърчаването на научните изследвания и развитието на  регионалните мрежи от организации и експерти, както и  обучаването и обмена на добри практики и знания.

На базата на подготвения проект за създаване на Регионален център на ЮНЕСКО за подводна археология за Черноморския регион, той ще работи за приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от всички страни в Черноморския регион, за професионалната специализация в проучването, опазването и управлението на подводното културно наследство, създаването на партньорства и работата по международни проекти, изграждането на регионална лаборатория за консервация и интердисциплинарни изследвания.

Богатото, разнообразно и добре запазено подводно културно наследство на България открива големи възможности пред България, но и налага сериозни отговорности. С ясното съзнание за това Министерството на културата ще продължи да води активна политика за развитието на подводната археология и опазването на подводното културно наследство.

В по-глобален мащаб създаването на Център за подводно и световно наследство е свързано и с проекта на Министерството на културата „Център за изкуствата на остров „Св. Св. Кирик и Юлита" край Созопол. Центърът ще предлага съвременна визия за изкуствата и културното наследство, като ще бъде едновременно място за представяне на културни продукти, за творчески и работни срещи и лаборатория за опазване и изследвано на културното наследство, за споделяне на опит и за обучение.. Министерството на културата е осигурило средства за осъществяване на предпроектното проучване и създаване на цялостна концепция на центъра.

България подписа и Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, Република България за нов 8-годишен период.

Галерия