Членовете на Комисията не приеха направените предложения за промени. Снимка ОбС - Варна

Членовете на Комисията не приеха направените предложения за промени. Снимка ОбС - Варна

Предлагат промени в Правилника за работа на Общинския съвет във Варна. Проектът бе разгледат на заседание на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Варна.

Предложения са внесени от общинския съветник Николай Капитанов, според когото те ще създадат "по-ефективен ритъм на работа" в ОбС.

Едно от предложенията беше председателят на Общинския съвет във Варна да свиква редовно заседание всеки трети четвъртък на месеца. Уведомяването на съветниците за сесиите, както и за заседанията на комисии да става не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им, гласят другите предложени промени. Аргументът за увеличаване на сроковете е да могат съветниците да се запознаят по-обстойно и задълбочено с материалите. Според действащия правилник членовете на Съвета трябва да бъдат информирани за предстояща сесия не по-късно от 3 дни преди нея и съответно 48 часа преди заседание на комисия.

Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който се включи в работата на комисията, изрази несъгласие с тезата, че заседанията се свикват в последния момент. "Голяма част от предложенията влизат поне 2-3 седмици преди провеждането на съответното заседание. Те се изпращат ежедневно по имейлите на всеки един съветник. Това, че е практика колеги да се запознават с материалите преди заседание, а не регулярно, е съвсем друга тема", коментира Балабанов. Той даде за пример Пловдив, където заседанията на комисии се свикват 24 часа преди това, а в някои градове самите председатели определят сроковете, в които да бъдат насрочени заседанията.

"По отношение на сесиите е разписано, че уведомяването става не по-късно от 3 работни дни. Дали ще бъдат 3 или 5  дни, не виждам особена разлика. Поемайки ангажимент да сме общински съветници, ние сме наясно, че това трябва да ни е приоритет в работата", изтъкна още председателят на местния парламент.

След гласуване членовете на Комисията не прие предложените промени.