На картата се вижда движението в района. Снимка Община Варна

На картата се вижда движението в района. Снимка Община Варна

Предлагат улица "Кюстенджа" във Варна да стане двупосочна. Комисията по безопасност на движението трябва да се произнесе по предложен вариант от общинската администрация за въвеждане двупосочно движение по улицата, която в момента е еднопосочна. По нея ще се осъществява връзката от улица "Братя Бъкстон" до улица "Брегалница" и обратно. Съгласно Общия устройствен план на Варна, улиците "Подвис" и "Брегалница", които са перпендикулярни на булевард "Левски", нямат директна връзка по между си. Връзката между тях ще се осъществява чрез автоподлез, който свърза улица "Подвис" с улица "Братя Бъкстон". Пешеходците ползват съществуващия подлез, който е ремонтиран със средства по ОП "Региони в растеж". Предложените промени са заради премахването на светофарната уредба и затварянето на връзката между двете улици по булевард "Васил Левски". В обратната посока движението ще се осъществява по автоподлез улица "Царевец", който се намира на около 200 метра източно, преминава под булевард "Васил Левски" и обръща движението в другото платно. От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна заявиха, че предстои рехабилитация на всички малки улици в района.